Ny artsliste startet i 2015. Alt er tatt på stang i Norge

 

 

PB= Personal best og specimen= Stor for arten.

2015

 1. Torsk ( pb 12000gr ) 
 2. Sei  pb 12400gr
 3. Sandflyndre (Stavanger)
 4. Sypike (Hommersåk)
 5. Skrubbe (Stavanger) PB 980gr
 6. Rødspette ( pb 3120gr)
 7. Dvergulke (Stavanger)
 8. Svartkutling (Stavanger)
 9. Vanlig ulke (Stavanger)
 10. Lyr (Hommersåk) 
 11. Knurr (Stavanger)
 12. Kystringbuk ( 8,2gr) (Stavanger)
 13. Hvitting (Stavanger)
 14. Kveite 8900gr og 86 cm ( Stavanger)
 15. Lomre (lysefjorden)
 16. Steinbit (lysefjorden) -(pb grasholmen 2008- 5600gr)
 17. Rognkjeks (Stavanger) PB 1300gr)
 18. Fløyfisk (hann og hunn) (Lysefjorden)
 19. Hornkvabbe (Stavanger)
 20. Ålekvabbe (Sola)
 21. Paddetorsk (Randaberg) PB 680gram (specimen)
 22. Bergnebb ( Stavanger)
 23. Blåstål/Rødnebb (Stavanger)
 24. Berggylte (hommersåk- pb 1280gr -10.8.2015)
 25. Sild (Drøbak)
 26. øyepål (drøbak)
 27. Hyse (Drøbak)
 28. Tangkutling (1gr) (Stavanger)
 29. Hårvar (180gr) (stavanger) (Specimen)
 30. Sandkutling (Stavanger) PB 4,4gr  
 31. 3 pigget stingsild (stavanger) 1,1gr
 32. Tangstikling (Stavanger ) PB 16,1gr (specimen)
 33. Tangsprell (Lysefjorden) PB: 36gr
 34. 5trådet tangbrosme (Randaberg) 50.8gr (specimen)                      
 35. Ål ( Dirdal)   
 36. Hågjel (Dirdal)
 37. Svarthå ( frafjord) PB 280 gr
 38. Makrell ( Sandnes )
 39. Bergkutling ( Hundvåg) 0,7 gram
 40. Rødflekket kutling ( Stavanger) 16 gr ( Specimen)
 41. Stor Kantnål ( Randaberg) 55,3 gr  PB og Specimen
 42. Grønngylt ( Bersagel Mai 23mai)
 43. Lusuer (Bersagel 23 m
 44. sjøørret 1400gr ( Hellestø) / ørret ( Gjesdal )
 45. gressgylt ( Sandnes)
 46. Gapeflyndre (lysefjorden) 18.1g  (4juni)
 47. nordlig knurrulke (lysefjorden, 14,1gr) 9juni
 48. 9pigget stingsild (ferskvann-øksnevad) 0,3 gr
 49. lange ( pb 26000gr) 
 50. Pigghå 5800gr ( nm tananger) PB
 51. sørv ( stokkavannet 22 juni ) 264 gram *PB
 52. tangkvabbe 22juni ( Stavanger)
 53. Brungylt 28juni . Dirdal .Vekt : 146,5gr 
 54. Piggvar 1 juli  , Randaberg . Vekt : ca 400gr
 55. Blåkjeft ( Rosendal ) 3 juli. 400gr
 56. Blålange ( Rosendal) 3 juli. 3900gr
 57. abbor (ferskvann- Lillesand ) 9 juli. Vekt: ca 100gr
 58. fjesing 250 gr (brusand 14 juli)
 59. horngjel (ikke veid) 14 juli Brusand)
 60. havabbor 651 gr. 17 juli ( Rogaland) 
 61. Brosme 10100gr (pb) stavanger 25 juli.
 62. glassvar (stavanger) vekt: ca 300gr
 63. gullvederbuk ( ferskvann . Bergen 14aug. 250gr)
 64. vassild. Bergen 15. Aug. 480gr) ny pb 860gr Bergen feb 2016. Ny pb (specimen. 1420gr. Bergen 10 september 2016
 65. lysing ( Bergen 15 aug) 
 66. Taggmakrell (eigerøy 13 sept) ny pb 560gr -Bergen 6 feb
 67. havmus (Bergen 13november) 1680gr
  2016
 68. Brisling (Frafjord 7 Januar) ikke veid
 69. Kloskate (Frafjord 24januar) 400gr
 70. kolmule ( Bergen 6 februar)  720gr
 71. Røye (Sviland 17mai) 250gr
 72. Bekkerøye (Knaben 26Juni) ca 300gr
 73. Piggskate 2500gr (Rosendal 1juli)
 74. Gjedde (Arendal 9juli) ikke veid
 75. Uer (Øygarden 15 juli) 1,3kg
 76. Skolest ( sotra10 september) 2,1 kg. ( specimen) 

           2017

     77. Strømsild 108gr. Sotra 10 mars

Havmus tatt i bergen 13 november 2015. Vekt 1680gr foto: Espen Knarvik

Sørv og hårvar

Paddetorsk foto: Andreas Vik

9 pigget stingsild. Min minste fisk , 0,3 gr. Foto : Sebastian R Pedersen