20. feb, 2017

blogg 20feb

glidebom og havbom. Se blogg ved å trykke på lenken. 

 

https://raphaelpedersenblogg.wordpress.com/2017/02/20/glidebom/