4. apr, 2015

Påskeharen fant vi ikke, men fløyfisken viste seg i mangfold og prakt:)

 

En lang fredag i lysefjorden.

En artsrik tur ble det. Riktig nok jaktet jeg steinbiten på 3 + , den ville ikke i dag.  Men både Herr fløy og Fru fløy viste seg i store antall. Denne fisken slutter aldri å  facinere meg. Så stygg, men så fin!! Lomre, sandflyndre, dvergulke, ulke , liten steinbit og minst 12 fløyer ble landet på noen timer. Selv om hovedmålet uteble, så var det litt "skitt" i dag ogsåRødmer